Individuálny výcvik

Športový klub policajtov K-9 poskytuje pomoc pri výchove a výcviku psov formou rôznych druhov kurzov. Jedným z nich je i individuálny kurz. Tento kurz je výnimočný tým, že počet hodín, obtiažnosť, úroveň a čas výcviku si určujete samy. Tieto hodiny sú ideálne pre rodiny s deťmi, zaneprázdnených ľudí, prípadne problémových alebo agresívnych psov. Inštruktor prisôsobuje hodinu vždy presne podľa Vašich potrieb. 

 

Ak máte záujem zúčastniť sa tohto kurzu, vyplnte prosím túto "prihlášku".