Individuálny výcvik

Športový klub policajtov K-9 poskytuje pomoc pri výchove a výcviku psov formou rôznych druhov kurzov. Jedným z nich je i individuálny kurz. Tento kurz je výnimočný tým, že počet hodín, obtiažnosť, úroveň a čas výcviku si určujete samy. Tieto hodiny sú ideálne pre rodiny s deťmi, zaneprázdnených ľudí, prípadne problémových alebo agresívnych psov. Inštruktor prisôsobuje hodinu vždy presne podľa Vašich potrieb. 

 

Agresívne a strachové psy - desenzitivizácia

Desenzitivizácia je proces postupného odstraňovania reaktivity na určitý druh podnetu. Pri procese desenzitivizácie je potrebné pochopenie stresu u psa a vybudovanie komunikácie medzi psom a psovodom. Týmto postupom je možné u niektorých psov úplne odstrániť reaktivitu úplne bez násilia iba formou odmien tak, že to má dlhodobý charakter.

 

Ak máte záujem zúčastniť sa tohto kurzu, vyplnte prosím túto "prihlášku".