Kto Vás cvičí?

V našom klube precvičujú policajní a civilní inštruktori s množstvom skúseností v oblastiach športových, špeciálnych ale aj v oblasti obranných prác a rôznych druhov súťaží. Rozumejú psej reči a sú pripravení naučiť aj Vás tento cudzí jazyk.

Mgr. Ján Löw

tl_files/skpk9.sk/instruktori/jan-low.JPG

Dlhoročný psovod PZ SR, inštruktor PZ SR pre špeciálne pachové práce na úseku zbrane, drogy, výbušniny (vo výslužbe), cvičiteľ prvého psa na vyhľadávanie bankoviek a cenín, cvičiteľ prvého psa na vyhľadávanie ploštíc posteľných, majster SR v špeciálnych pachových prácach, učiteľ kynológie na SOŠ Ivanka pri Dunaji, špeciálny pedagóg a etológ. Obľúbený psovod medzi svojimi zverencami či už ľudskými alebo zvieracími. Vďaka svojím skúsenostiam Vás naučí rozumieť svojmu psovi vo svojej podstate a tým riešiť rôzne druhy problémov, ktoré môžu pri výchove a výcviku nastať.

Bc. Martina Pechová

tl_files/skpk9.sk/instruktori/martina.jpgSkúsená cvičiteľka psov. Zručnosti naberala pri profesionálnych služobných výcvikoch psov ako asistentka pri špeciálnych pachových prácach a v oblasti výcviku poslušnosti. V stúčastnosti pôsobí vo firme FULLPROFI s.r.o. ako profesionálny kynológ špeciálnych pachových prác. Aktívne sa zúčastňuje zásahov proti ploštici posteľnej na úseku špeciálnych pachových prác. Jej špecializácia v ŠKP K-9 je výchova a socializácia šteniat. Propaguje pozitívne metódy čím pomáha nastaviť správne základy pre zdravý psychický vývin šteniat.

Ivana Michalová

tl_files/pokus/NOVINKY/Ivana 2a.jpgAktívna cvičiteľka pracovných i športových psov. V súčasnosti pôsobí vo firme FULLPROFI s.r.o. ako profesionálny kynológna úseku špeciálnych pachových prác. V ŠKP K-9 pôsobí ako inštruktor pre základné kurzy, baby kurzy a špeciálne pachové práce. Dlhodobo sa venuje práci v oblasti záchrany psov. Propaguje pozitívne metódy výcviku.

kpt. Peter Welnitz

tl_files/skpk9.sk/clenovia klubu/_BEN0554 1.jpgDlhoročný psovod PZ SR, certifikovaný cvičiteľ špeciálnych psov pre PZ SR. Účastník mnohých seminárov a školení pre cvik služobných psov. Odborný pyrotechnik psovod na úseku ochrany významných činiteľov a delegácií s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou. Člen ochrany ako pyrotechnik - psovod pri viacerých návštevách generálnych tajomníkov NATO a OSN a predstaviteľov EU a návštevách členov kráľovských rodín z Anglicka,Japonska, Švédska, Španielska, Luxemburska, Monaka, Holandska. Vďaka individuálnemu a citlivému prístupu pomôže Vášmu psíkovi zorientovať sa v zložitom ľudskom svete.

kpt. Michal Ďurica

tl_files/skpk9.sk/instruktori/michal-durica.JPG

Dlhoročný psovod PZ SR, inštruktor PZ SR pre špeciálne pachové práce na úseku drogy, záchranárske práce, zbrane, výbušniny, bankovky. Veliteľ Záchranárskeho Kynologického modulu MV SR, účastník medzinárodných bezpečnostných síl v Maďarsku a Španielsku, účastník medzinárodných cvičení USAR, víťaz obranárskych pretekov a vicemajster v praktickom vyhľadávaní zavalených osôb.