Kurz Nosework Profesional

     Psy spoznávajú svet prioritne svojím nosom. Skúmajú a porovnávajú rozličné pachy, ktoré vedia neskôr vyhodnocovať a podľa toho nastaviť svoje správanie. Preto je pre psov vyhľadávanie pachov alebo teda "nosework" jednou z najprirodzenejších disciplín pre psa.

     V tomto kurze Vám vysvetlíme ako môžte naučiť svojho chlpáčia používať ňufák na užitočné veci. Kurz Nosework Profesional je zameraný na vyhľadávanie praktických policajných pachov, ktoré sme rozdelili do troch disciplín:

- vyhľadávanie peňazí

- vyhľadávanie tabaku

- vyhľadávanie zpraní 

     Kurzista si môže vybrať jeden z týchto troch pachov, ktoré chce so svojím psom vyhľadávať. Počas dvanástich lekcii Vám vysvelíme spôsob označenia žiadúceho pachu, ktorý budú psy vyhľadávať v interiery a na pachových radách.

     Na kurze sú v jednej skupine maximálne traja psy. Zúčastniť sa ho môže ktokoľvek, kto má zvládnuté so svojím psom povely: sadni, ľahni a zostaň.

Ak máte záujem zúčastniť sa tohto kurzu, vyplňte prosím túto "prihlášku".