Stredná odborná škola - akadémia

Stredná odborná škola - akadémia je určená pre ľudí a psov, ktorí majú ukončenú základnú školu (1. a 2. stupeň). Stredná škola je vedená formou otvorených hodín na ktoré chodíte ľubovoľne dlho (najmenej 20 hodín) formou permanentky. Na každú hodinu akadémie je potrebné sa vopred prihlásiť mailom alebo telefonicky (max. počet účastníkov na hodine je 8). Akadémia je zameraná na rozvíjanie už získaných zručností, zaraďovanie rušivých vplyvov ale aj učenie nových trikov, prekážok... Hodinu je možné prispôsobiť podľa Vašich požiadaviek. Jedna hodina trvá 60 minút a sú na nej prítomný dvaja inštruktori.