Základný výcvik

 

Základný kurz v ŠKP K-9 možno nazvať i „jazykovým kurzom“. Kladieme vysoký dôraz na zvládnutie základnej komunikácie medzi majiteľom a psom. Určený je teda tým, ktorí majú záujem zvýšiť vzájomné porozumenie i disciplínu svojho psíka.

Základný kurz je určený pre psov od veku 4 mesiacov a obsahuje 12 lekcií. Na hodine sa nachádzajú maximálne štyria psy, ktorí tvoria od začiatku až do konca ucelenú skupinu. 

Program základného kurzu

0. Lekcia je určená pre majiteľov psov a rodinných príslušníkov v domácnosti. Obsahom je seminár "Základy komunikácie a psychológie psov", systém myslenia psov a reflexná rovnica ako spôsob komunikácie a výcviku.

1. až 12. lekcia sú praktické výcviky v krytej hale spojené s video-ukážkami.

Po absolvovaní kurzu je možné vykonať skúšku základnej ovládateľnosti psa, ktorá je ukončená v prípade úspešnosti certifikátom.

Činnosť Športového klubu policajtov K-9 je akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

Program lekcie:

20 min - teória v prednáškovej miestnosti, ktorá pozostáva z častí:

              a) Výchovnej (napr.: ako venčiť, hra so psami, privykanie na košík, socializácia ...)

              b) teória vykonania konkrétneho cviku podľa lekcií

              c) videoprojekcia k danej téme

40 min - praktický výcvik výchovy a nových cvikov

Presný rozpis a štruktúru lekcií Vám odovzdáme písomne na prvej hodine "Základy komunikácie". Zo základnej poslušnosti cvičíme sadni, ľahni, vstaň, chôdza, privolanie, odloženie a obraty. Cena základného kurzu je tristo Eur (300Eur). Po ukončení základného kurzu sa môžete sať členom klubu ŠKP K-9. 

 

 
Ak máte záujem zúčastniť sa tohto kurzu, vyplňte prosím túto "prihlášku".